Πορίσματα ανεπίσημης συνάντησης 4ης Ιουνίου 2014

Στην ανεπίσημη συνάντηση γνωριμίας της ομάδας πρωτοβουλίας για το «κείμενο νέων Ελλήνων συντηρητικών» (conservatives.gr) και την δημιουργία Ινστιτούτου Συντηρητικής Πολιτικής συζητήθηκαν και αποφασίσθηκαν οι βασικές κατευθύνσεις για την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Ινστιτούτο Συντηρητικής Πολιτικής – Έλληνες Συντηρητικοί» (ΙΝΣΠΟΛ).

 

Δεν δημιουργούμε ένα κόμμα, ένα πρόπλασμα κόμματος ή μια πολιτική ομάδα. Στοχεύουμε σε έναν χώρο πολιτικής έρευνας και εκπομπής ιδεών – μια γεννήτρια πολιτικής σκέψης και αιτία πολιτικής πράξης. Όχι τόσο σε δεξαμενή (έτοιμης) σκέψης, όσο σε παραγωγική μονάδα της, με στόχο την αναζωογόνηση της ευρύτερης παράταξης δεξιότερα του κέντρου και, συνακόλουθα, του πολιτικού συστήματος. Ο στόχος θα επιτευχθεί με τέσσερα κυρίως μέσα, αρχής γενομένης από το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους:

 

(α) Με εξειδικευμένες επιστημονικές έρευνες ακαδημαϊκών αξιώσεων. Με την δημοσίευση και προώθηση των πορισμάτων τους όχι εν είδει τελεσιδίκων απαντήσεων, αλλά συμπαγούς βάσης για συζήτηση.

 

(β) Με δημόσιες παρεμβάσεις – εκδηλώσεις – συζητήσεις για τρέχοντα ιδεολογικά, πολιτικά και κοινωνικά θέματα.

 

(γ) Με δωρεάν εκπαιδευτική δραστηριότητα, σεμινάρια και workshops μετεκπαίδευσης σε όλους τους συγγενείς με την πολιτική σκέψη και πράξη τομείς.

 

(δ) Με την δημοσίευση και αποστολή εβδομαδιαίας τοποθέτησης/γνώμης, ούτως ώστε να λειτουργήσει αυτή ως βάση μιας συζήτησης που ενίοτε λαμβάνει χώρα μόνον ελλειμματικά. Η τοποθέτηση/γνώμη φιλοδοξεί να ξεκινήσει μια συζήτηση, όχι να προδικάσει το συμπέρασμά της.

 

Μιλώντας για «χώρο πολιτικής έρευνας» αποσαφηνίζουμε ότι δεν διαθέτουμε τις απαντήσεις, αλλά μάλλον τις ερωτήσεις – τις χειραγωγούσες σε γόνιμη απάντηση. Ο φορέας είναι ανεξάρτητος από κομματικά σχήματα και φιλοδοξεί να περιλαμβάνει στην ζύμωσή του ανθρώπους με διαφορετικές μεταξύ τους πολιτικές στρατεύσεις σε δημοκρατικά κόμματα δεξιότερα του κέντρου. Είναι ακριβώς ο υπερκομματικός χαρακτήρας του ΙΝΣΠΟΛ που δεν αποκλείει ή αποτρέπει την επικοινωνία με τα κόμματα του «χώρου» (και επέκεινα), αλλά την καθιστά εφικτή.
Αυτήν την στιγμή το ΙΝΣΠΟΛ δεν διαθέτει πόρους. Εντός των εβδομάδων, η ιστοσελίδα του (conservatives.gr) θα επανασχεδιασθεί για να μπορεί να καλύψει τις νέες ανάγκες. Τυχόν ενδιαφερόμενοι για συνεργασίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το ΙΝΣΠΟΛ στην ηλεκτρονική του διεύθυνση, greek.conservatives { at } gmail.com.

Advertisement

About inspol

Γεννήτρια πολιτικής σκέψης, αιτία πολιτικής πράξης. conservatives.gr
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.