Δύο (2) θέσεις πρακτικής ασκήσεως για φοιτητές

praktask-page-001 Το Ινστιτούτο Συντηρητικής Πολιτικής (ΙΝΣΠΟΛ – conservatives.gr) προκηρύσσει δύο θέσεις τετράμηνης πρακτικής ασκήσεως στην Αθήνα.

Η πρακτική άσκηση αφορά αρμοδιότητες διοικητικής και ερευνητικής υποστηρίξεως θα διαρκέσει τέσσερις (4) μήνες, από την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2014 μέχρι την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015. Η πρακτική άσκηση είναι μερικού ωραρίου και απαιτεί κατά μέσον όρο 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα από τον ασκούμενο, με απαραίτητη φυσική παρουσία στα γραφεία και στους χώρους δραστηριότητας του Ινστιτούτου.

Οι ασκούμενοι που εντάσσονται στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Ινστιτούτου συμμετέχουν στις ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου, στα έργα που αναλαμβάνει το Ινστιτούτο, στην οργάνωση, προετοιμασία και επικοινωνία των σχετικών εκδηλώσεων και εκδόσεων και γενικότερα στην καθημερινή υποστήριξη του Ινστιτούτου. Στις αρμοδιότητες και ευθύνες των ασκουμένων συγκαταλέγεται μεταξύ άλλων η διοικητική και οργανωτική υποστήριξη, η απομαγνητοφώνηση και επιμέλεια ελληνικών και αγγλικών κειμένων, η τυπογραφική προετοιμασία εργασιών και τόμων (χωρίς να απαιτούνται πρότερες εξειδικευμένες γνώσεις), η διεξαγωγή εν όλω ή εν μέρει έρευνας, η (επικουρία στην) διοργάνωση και επικοινωνία των εκδηλώσεων του Ινστιτούτου κ.ά.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές ή απόφοιτοι ΑΕΙ μπορούν να προέρχονται από οποιαδήποτε σχολή ΑΕΙ (καίτοι προτιμώνται φοιτητές πολιτικών, νομικών ή διοικητικών επιστημών), με προϋπόθεση την πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας (όπως και χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή), καθώς και το πρωτογενές ενδιαφέρον για τα πεδία δράσης του Ινστιτούτου.

Οι θέσεις πρακτικής άσκησης είναι άμισθες, καίτοι οι ενδιαφερόμενοι ενθαρρύνονται να αναζητήσουν εξωτερική χρηματοδότηση για την πραγματοποίησή τους. Στο τέλος της (επιτυχούς) πρακτικής άσκησης θα χορηγηθεί βεβαίωση πρακτικής ασκήσεως και επαγγελματικής προϋπηρεσίας, καθώς και συστατική επιστολή. (Σε περίπτωση ανεπαρκούς ή πλημμελούς φυσικής παρουσίας ή ασκήσεως των καθηκόντων κατά τη διάρκεια της ασκήσεως, αυτή θα τερματιστεί πάραυτα χωρίς τα ανωτέρω.) Η συμφωνία για την διεξαγωγή της πρακτικής ασκήσεως θα λάβει χώρα είτε μέσω του συστήματος κεντρικής υποστήριξης της πρακτικής άσκησης φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ» (atlas.grnet.gr) είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν (α) βιογραφικό σημείωμα και (β) σημείωμα κινήτρων και στόχων μέχρι την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014 το αργότερο στην διεύθυνση greek.conservatives [-at-] gmail.com. Ακολούθως θα κληθούν για συνέντευξη εντός της εβδομάδος 10-14 Νοεμβρίου 2014 στα γραφεία του Ινστιτούτου (Ναυάρχου Νικοδήμου 2 & Φιλελλήνων, 10557 Σύνταγμα – Αθήνα).

Advertisement

About inspol

Γεννήτρια πολιτικής σκέψης, αιτία πολιτικής πράξης. conservatives.gr
This entry was posted in Εκδηλώσεις. Bookmark the permalink.