Ευλογημένα Χριστούγεννα!

Το ΙΝΣΠΟΛ σας εύχεται εγκαρδίως
ευλογημένα Χριστούγεννα και ευτυχές το νέον έτος!
Ἰδὼν ὁ Κτίστης ὀλλύμενον 
τὸν ἄνθρωπον χερσὶν ὃν ἐποίησε
κλίνας οὐρανοὺς κατέρχεται· 
τοῦτον δὲ ἐκ Παρθένου θείας ἁγνῆς
ὅλον οὐσιοῦται, ἀληθείᾳ σαρκωθείς· 
ὅτι δεδόξασται.
gennisis
Advertisement

About inspol

Γεννήτρια πολιτικής σκέψης, αιτία πολιτικής πράξης. conservatives.gr
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.