Ελληνικός Συντηρητισμός και Ευρώπη [PDF]

Το Ινστιτούτο Συντηρητικής Πολιτικής δημοσιεύει το μελέτημα του συνεργαζόμενου ερευνητή του ΙΝΣΠΟΛ Δρ. Άγγελου Χρυσόγελου (βιογραφικό) με θέμα:

*

Ελληνικός Συντηρητισμός και Ευρώπη

*

Η κρίση της Ευρωζώνης και οι ολέθριες επιπτώσεις της στην Ελλάδα υποχρέωσαν τις εγχώριες πολιτικές δυνάμεις να συνειδητοποιήσουν ότι κανένα σοβαρό πολιτικό πρόγραμμα δεν γίνεται να διατυπωθεί σήμερα χωρίς αναφορά στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και στους περιορισμούς που αυτό θέτει στην άσκηση πολιτικής σε εθνικό επίπεδο. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση όμως δεν είναι απλώς μια απαρασάλευτη πραγματικότητα στην οποία όλες οι πολιτικές δυνάμεις οφείλουν να πειθαρχούν. Αντίθετα, μια εθνική πολιτική πρόταση οφείλει να διατυπώσει και ένα όραμα για την Ευρώπη, ακριβώς γιατί κανένα πολιτικό πρόγραμμα σήμερα δεν είναι αξιόπιστο αν αφορά αποκλειστικά το εθνικό επίπεδο. Στην περίπτωση της χώρας μας, η οποία δεν υφίσταται απλά «περιορισμούς» λόγω της ευρωπαϊκής ενοποίησης αλλά διατελεί κατά κυριολεξία σε κατάσταση περιορισμένης εθνικής κυριαρχίας, η Ευρώπη αποτελεί ένα καίριο ζήτημα πολιτικής που δεν μπορεί να συζητείται εθιμοτυπικά κάθε πέντε χρόνια επ’ ευκαιρία των Ευρωεκλογών. Ιστορικά, οι μεταπτώσεις στην σχέση των βασικών ιδεολογικών ρευμάτων και των αντίστοιχων κομματικών οικογενειών με το εγχείρημα της ευρωπαϊκής ενοποίησης αφορούσαν το κατά πόσο το πολιτικό περιεχόμενο της ενοποίησης ανταποκρινόταν στις δικές τους προτιμήσεις πολιτικής.

Το μελέτημα είναι διαθέσιμο σε μορφή PDF:

15_15_c_ChrysogelosEurope-page-001

Advertisement

About inspol

Γεννήτρια πολιτικής σκέψης, αιτία πολιτικής πράξης. conservatives.gr
This entry was posted in έρευνες_δημοσιεύσεις. Bookmark the permalink.