Τα υπαρξιακά ρήγματα της (κεντρο)Δεξιάς στην Ελλάδα σήμερα [PDF]

Το Ινστιτούτο Συντηρητικής Πολιτικής δημοσιεύει το μελέτημα του εταίρου του ΙΝΣΠΟΛ Δρ. Άγγελου Χρυσόγελου (βιογραφικό) με θέμα:

*

Τα υπαρξιακά ρήγματα της (κεντρο)Δεξιάς

στην Ελλάδα σήμερα:

λαϊκό ή αστικό, ανατολή ή δύση, μνημόνιο ή αντιμνημόνιο

*

Το μελέτημα είναι διαθέσιμο σε μορφή PDF:

20_15_c_ChrysogelosLaikAst-page-001

Advertisement

About inspol

Γεννήτρια πολιτικής σκέψης, αιτία πολιτικής πράξης. conservatives.gr
This entry was posted in έρευνες_δημοσιεύσεις. Bookmark the permalink.