Απελευθέρωση της Εκκλησίας από το Κράτος: το βιβλίο σε PDF

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ – ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ

Επιμέλεια: Σωτήρης Μητραλέξης

Η ένταση της συζήτησης για τις σχέσεις Εκκλησίας – Κράτους παραμένει διαρκώς αμείωτη στον ελλαδικό δημόσιο λόγο, καθώς συνιστά ζήτημα πρόσφορο για πολέμους αξιών. Το Ινστιτούτο Συντηρητικής Πολιτικής (ΙΝΣΠΟΛ – conservatives.gr) παρουσιάζει την μελέτη «Απελευθέρωση της Εκκλησίας από το Κράτος: οι σχέσεις Εκκλησίας – Κράτους και η μελλοντική μετεξέλιξή τους», η οποία βασίζεται στην έρευνά του για τις σχέσεις Εκκλησίας – Κράτους στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, για τα προβλήματα που ανακύπτουν και την κριτική που ασκείται, καθώς και για τις δυνατότητες μελλοντικής μετεξέλιξης της παρούσης καταστάσεως. Συγκεκριμένα, η έρευνα επικεντρώνεται (α) στο νομικό καθεστώς των σχέσεων Εκκλησίας – Κράτους στην Ελλάδα και στην Κύπρο, (β) στην παρουσία του ζητήματος στον ελλαδικό δημόσιο λόγο, (γ) στην διαμόρφωση των οικονομικών και φορολογικών σχέσεων εκκλησιών και κρατών στην Ευρώπη, και τέλος (δ) στον οργανωτικό κατακερματισμό της Εκκλησίας στην Ελλάδα σε πέντε διαφορετικές δικαιοδοσίες, κομβικό εκκλησιαστικό ζήτημα το οποίο επηρεάζει καθοριστικά τις σχέσεις Εκκλησίας – Κράτους, αν και συνήθως απουσιάζει από τις σχετικές συζητήσεις. Στο βιβλίο κατατίθεται πρόταση για την μελλοντική μετεξέλιξη των σχέσεων Εκκλησίας – Κράτους, μακριά από την ακρότητα ή την στασιμότητα που συνήθως χαρακτηρίζει κάθε μια από τις εκατέρωθεν «παρατάξεις» στον δημόσιο λόγο. Σε μια τέτοια προοπτική, το ζητούμενο είναι η απελευθέρωση της Εκκλησίας από το Κράτος στην Ελλάδα σήμερα.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
– Οι οικονομικές διαστάσεις των σχέσεων Εκκλησίας – Κράτους: φορολόγηση και χρηματοδότηση της Εκκλησίας από το Κράτος στην Ελλάδα και στην Ευρώπη
δρ Άγγελος Χρυσόγελος
– Το νομικό καθεστώς των σχέσεων εκκλησίας – κράτους: εισαγωγή στις νομικές διαστάσεις των σχέσεων Εκκλησίας – Κράτους στην Ελλάδα και στην Κύπρο
Γιώργος Κοκκόλης
– Το ζήτημα των σχέσεων εκκλησίας – κράτους στον ελληνικό δημόσιο λόγο
δρ Χρήστος Χατζημιχαήλ
– Ο διοικητικός κατακερματισμός της εκκλησίας στην Ελλάδα και η απελευθέρωση της εκκλησίας από το κράτος
δρ Σωτήρης Μητραλέξης

 

Click to access apeleftherosi.pdf

Advertisement

About inspol

Γεννήτρια πολιτικής σκέψης, αιτία πολιτικής πράξης. conservatives.gr
This entry was posted in Άγγελος Χρυσόγελος, Κώστας Κουτσουρέλης, έρευνες_δημοσιεύσεις. Bookmark the permalink.