Μαθήματα Πολιτικής Φιλοσοφίας

Την Τρίτη 15 Μαρτίου, ώρα 19:00 στον 4ο όροφο της Έβδομης Δημοτικής Κοινότητας, συνεχίζεται ο κύκλος Μαθημάτων Πολιτικής Φιλοσοφίας του ΙΝΣΠΟΛ.

Θέμα διάλεξης: Η Αρετή και ο Ποπουλισμός

O MacIntyre παρουσιάζει την μετά τον Διαφωτισμό ηθική φιλοσοφία ως παραλλαγές του emotivism (η ηθική κρίση ως προτίμηση) ο οποίος συνδυάζεται με το διαφωτιστικό project για τον σχεδιασμό του μέλλοντος. Αντιπαραβάλλει ως ορθολογική ηθική την αριστοτελική αρεταϊκή ηθική και υπογραμμίζει την έννοια του χαρακτήρα, μες στον οποίο διαγράφεται η δράση του προσώπου, ασχέτως των προτιμήσεών του. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, όσο η emotivist κρίση αυτοδιαλύεται και όσο αποκρυσταλλώνονται χαρακτήρες μέσα στην κοινωνική ζωή, είναι δυνατός ένας νεο-αριστοτελισμός.

O Christopher Lasch, συγγραφεύς των Culture of Narcissism, The Minimal Self, The Revolt of Elites & the Betrayal of Democracy, στο The True & Only Heaven, Progress & its Critics, μάς δείχνει ότι η δημοκρατία κατά τον 19ο αι. δεν ήταν αίτημα των αποστόλων της προόδου, αλλά εκείνων που στέκονταν απέναντι στην πρόοδο. Έτσι ξεκινά από τους ρεπουμπλικανούς, φιλελεύθερους και συντηρητικούς στοχαστές του 18ου αι., περνά στους Γερμανούς ρομαντικούς, και τους Αγγλοσάξωνες νεο-καλβινιστές για να συσχετίσει τις ιδέες τους με τον Populism και τον αναρχοσυνδικαλισμό, κινήματα που εκφράζουν ακριβώς την απομάκρυνση των πολιτικών elites από το αντικείμενο της πολιτικής, τον λαό.

Εισηγητής: Γ. Α. Σιβρίδης

Έβδομη Δημοτική Κοινότητα Δήμου Αθηναίων
Πανόρμου 59
4ος Όροφος

 

 

Advertisement
This entry was posted in Εκδηλώσεις. Bookmark the permalink.