Μελέτη: Η μισθοδοσία του κλήρου στην Ελλάδα / δρ Σωτήρης Μητραλέξης

Το ΙΝΣΠΟΛ δημοσιεύει τη μελέτη του δρ Σωτήρη Μητραλέξη με θέμα:

Η μισθοδοσία του κλήρου στην Ελλάδα 

και η συνάρτησή της με την εκκλησιαστική περιουσία

Στη μελέτη εκτίθεται λεπτομερής εξέταση του τί συμβαίνει με τη μισθοδοσία του κλήρου και το συσχετιζόμενο ζήτημα των απαλλοτριώσεων της εκκλησιαστικής περιουσίας στην Ελλάδα—και δυο προτάσεις για το τί θα μπορούσε να συμβεί στο μέλλον.

Η μελέτη είναι διαθέσιμη σε μορφή PDF:

misthodosia

Advertisement

About inspol

Γεννήτρια πολιτικής σκέψης, αιτία πολιτικής πράξης. conservatives.gr
This entry was posted in έρευνες_δημοσιεύσεις. Bookmark the permalink.